Home Специализирани Бизнес Системи


РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЛЪР
 

insert into dealers (d_login,d_passwd,email,realname,d_address,d_addressd,creditlimit,VAT_ID,MOL,phone,fax) values ('_','_','_','_','_','_',_,'_','_','_','_')
Грешка при запис. Върнете се НАЗАД