Home Специализирани Бизнес Системи


РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЛЪР
 

Моля попълнете всички полета отбелязани с *.

Име на фирмата: *
Потребител (login): *
Парола: *
e-mail: *
идентификационен номер:
МОЛ:
телефон:
факс:
Адрес по регистрация:

Адрес за доставка:
(само ако се различава от горния)

Желая да ползвам стоков кредит в размер на:
лева  

За да се ползва стоков кредит е необходимо да направите следното:
1. Да изтеглите договора за стоков кредит от тук.
2. Да го попълните с данните на Вашата фирма, да го подпишете и подпечатате в два екземпляра.
3. Да приложите към него "Съдебно решение" и "Актуално състояние" на Вашата фирма.
4. Да изпратите комплекта документи до офиса на СБС на адрес: София 1517, ул. "Бесарабия" 24, Търговски отдел.

© 2000-2019 Специализирани Бизнес Системи
 Начало Всички права запазени