Описание Цена Валута
0181. - POWER INVERTER AC/DC/12V/230V/200W/USB47.88BGL
Inverter 12V DC - 230V AC 200W, USB
 
 • LED :
 • : AC 230V
 • : DC 12V
 • : 200W
 • : 47mm
 • : 89mm
 • : 100mm
 • USB :
 • : 400W
 • :
 • :
 • : 1
 • : 350g 

Назад